BOZP A PO DOTAZY A ODPOVĚDI KE KORONAVIRU

01/04/2020

V souvislosti s šířením koronavirové infekce se množí dotazy na postup při výskytu onemocnění COVID-19 nebo kam s dezinfekčním prostředkem.

   

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA PRACOVIŠTI ZPŮSOBENÉ KORONAVIREM
  • Pokud v případě dodržování opatření proti šíření koronaviru dojde k šíření nákazy na pracovišti je třeba neprodleně kontaktovat místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici.
  • Krajská hygienická stanice následně stanoví další konkrétní opatření jako např desinfekci daného pracoviště.
  • Dle naší zkušenosti půjdou do karantény zaměstnanci, kteří s nakaženým přišli do bezprostředního kontaktu. Tedy není nutné se obávat uzavření provozu.


USKLADNĚNÍ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ DEFINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ
  • Je třeba respektovat pokyny pro bezpečné skladování uvedené v bezpečnostním listě konkrétního typu dezinfekčního prostředku.
  • Dezinfekční prostředek je hořlavinou, a proto je nutné jej skladovat ve skladech hořlavých kapalin, popř. po malých množstvích odděleně (max. 250 lt, z toho může být max. 50 lt třídy hořlavosti I. - o jakou třídu hořlavosti se jedná uvádí bezpečnostní list).
  • Dezinfekční prostředek skladovat nad záchytnou vanou.
 

 Další aktuální informace o koronaviru jsou uvedeny na stránkách Mínisterstva zdravotnictví ČR:  https://koronavirus.mzcr.cz/


« zpět