Komplexní servis BOZP a PO, revize | školení online

BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Komplexní správu systémů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a bezpečnosti technických zařízení, a to s důrazem na zákonné povinnosti, smysluplnost a efektivitu.

 

ODBORNOST, OPRÁVNĚNÍ

Lidé s odpovídajícím odborným vzděláním a potřebnou kvalifikací - především s příslušným cerifikátem nebo oprávněním a také absolventi Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava - Fakulty bezpečnostního inženýrství.

 • Odborně způsobilá osoba v bezpečnostni a ochraně zdraví při práci

 • Odborně způsobilá osoba k činnosti koordinátora BOZP na staveništi

 • Specialista osobních ochranných pracovních prostředků

 • Certifikovaná osoba zavádění systému BOZP a PO

 • Odborně způsobilá osoba v požární ochraně a technik požární ochrany

 • Zkušební komisař obsluh motorových vozíků a instruktor obsluh motorových vozíků

 • Revizní technik elektrických zařízení

 • Revizní technik plynových zařízení

 • Revizní technik tlakových zařízení

 • Revizní technik zvihacích zařízení

 • Osoba odborně způsobilá k provádění kontrol hasicích přístrojů a vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení

 • Kontrolní technik tělocvičného zařízení, dětských hřišť a sportovišť

 • Lektor obsluhy stavebních strojů

A JAK TO MIMO JINÉ DĚLÁME?

                 

    
 

PRO KOHO TO DĚLÁME?

ALIMPEX FOOD a.s.

ARKTIDA spol. s r.o.

BauCom s.r.o.

Beta Control s.r.o.

FRANKLIN ELECTRIC, spol. s r.o.

KALAHA a.s.

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o.

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

quick-mix k.s.

PNS Grosso s.r.o.

SCF SERVIS, s.r.o.

Seaborne Plastics s.r.o.

Statutární město Brno

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Rebio Sun s.r.o.

Kompan Czech Republic s.r.o.

TBG BETONMIX a.s.

TRIDO, s.r.o.

a řada dalších ...

Všechna práva vyhrazena FS system s.r.o., Hviezdoslavova 47, 627 00 Brno, IČ: 29291739, společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vl.71675. GDPR.