Bezpečnost práce

DOKUMENTACE
 • Vypracování a vedení dokumentace BOZP dle platných právních předpisů
 • Osnova školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků
 • Směrnice pro poskytování ochranných nápojů
 • Místní řád skladu
 • Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy
 • Dopravně provozní řád pro provoz motorových vozíků
 • Traumatologický plán
 • Prevence rizik
 • Kategorizace prací
 • Plán BOZP stavby
 • Další dokumentace na úseku BOZP

 

ŠKOLÍCÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
 • Vypracování a vedení harmonogramu školení na úseku BOZP
 • Vedoucích zaměstnanců z předpisů BOZP
 • Zaměstnanců z předpisů BOZP
 • Řidičů motorových vozíků
 • Obsluhy zdvihacích zařízení
 • Obsluhy zdvihacích zařízení
 • Jeřábníků a vazačů
 • Práce ve výškách
 • Odborn0 způsobilosti v elektrotechnice
 • Obsluhy tlakových nádob
 • Obsluh plynových zařízení
 • Obsluhy kotelen (topičů)
 • Další odborná školení na úseku BOZP

 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ PRÁCE, KONTROLNÍ ČINNOST
 • Vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení, stanovení opatření k jejich vyloučení nebo snížení
 • Provádění pravidelných kontrol - prověrek stavu BOZP - vč. zápisu a stanovení opatření
 • Posuzování objektů, pracovišť a zařízení z hlediska pracovního prostředí
 • Šetření, likvidace a evidence pracovních úrazů
 • Vypracování a vedení harmonogramu odborné (školení) a zdravotní (pracovnělékařské prohlídky) způsobilosti zaměstnanců
 • Zastupování při výkonu státního odborného dozoru
 • Označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami
 • Poradenská a konzultační činnost osobou odborně způsobilou v BOZP
 • Výkon koordinátora BOZP na staveništi
Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.