Aktuality

09/09/2020
Na základě dnes vydaného mimořádného usnesení ministra zdravotnictví se od zítřka zavádí plošné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
28/08/2020
Naši smluvní klienti mají možnost provádět školení formou e-learningu, který je dostupný na našich stránkách https://www.fssystem.cz/cs/skoleni/
24/06/2020
Novelou zákona o ochraně veřejného zdraví došlo ke změnám § 44a, kdy byla zaměstnavatelům zrušena povinnost zpracování a projednání s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10