Přejděte na e-learning Přejděte na e-learning

BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Komplexní správa systémů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a bezpečnosti technických zařízení, a to s důrazem na zákonné povinnosti, smysluplnost a efektivitu. 20 let zkušeností.

 

E-LEARNING 

 1. Vyřešte zákonnou povinnost školení - jednoduše a chytře!
 2. S námi uspoříte čas, peníze a energii.
 3. Díky e-learningu máte proces školení efektivně pod kontrolou.
 4. Garantujeme vysokou odbornost a aktuálnost dle platných zákonů.

 

ODBORNOST, OPRÁVNĚNÍ

Lidé s odpovídajícím odborným vzděláním a potřebnou kvalifikací - především s příslušným certifikátem nebo oprávněním a také absolventi Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava - Fakulty bezpečnostního inženýrství.

 • Odborně způsobilá osoba v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 • Odborně způsobilá osoba k činnosti koordinátora BOZP na staveništi

 • Specialista osobních ochranných pracovních prostředků

 • Certifikovaná osoba zavádění systému BOZP a PO

 • Odborně způsobilá osoba v požární ochraně a technik požární ochrany

 • Zkušební komisař obsluh motorových vozíků a instruktor obsluh motorových vozíků

 • Revizní technik elektrických zařízení

 • Revizní technik plynových zařízení

 • Revizní technik tlakových zařízení

 • Revizní technik zdvihacích zařízení

 • Osoba odborně způsobilá k provádění kontrol hasicích přístrojů a vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení

 • Kontrolní technik tělocvičného zařízení, dětských hřišť a sportovišť

 • Lektor obsluhy stavebních strojů

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.