Požární ochrana

DOKUMENTACE

 • Vypracování a vedení dokumentace PO dle platných právních předpisů
 • Začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace zabezpečení PO

 • Požární řád

 • Požární poplachové směrnice

 • Požární evakuační plán

 • Dokumentace zdolávání požárů (operativní plán, operativní karta)

 • Řád ohlašovny požárů

 • Tematický plán a časový rozvrh školení PO

 • Požární kniha

 • Požárně bezpečnostní řešení

 • Další dokumentace na úseku PO

 

ŠKOLÍCÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

 • Vypracování a vedení harmonogramu školení a odborné přípravy na úseku PO
 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Školení zaměstnanců a externích zaměstnanců
 • Školení osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době
 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
 • Odborná příprava preventistů PO

 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ PRÁCE, KONTROLNÍ ČINNOST
 • Stanovení  množství, druhů a typů věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení
 • Dodávky věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení
 • Provádění pravidelných kontrol - preventivních požárních prohlídek - vč. zápisu a stanovení opatření
 • Zastupování při výkonu státního požárního dozoru
 • Označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami
 • Kontroly věcných prostředků PO a kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
 • Poradenská a konzultační činnost osobou odborně způsobilou v PO
Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.