Revize a kontroly

DOKUMENTACE

 • Vypracování a vedení dokumentace TZ dle platných právních předpisů
 • Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení
 • Provozní řád kotelny
 • Místní provozně bezpečnostní předpis
 • Protokol o určení vnějších vlivů
 • Provozní řád TZ
 • Harmonogramů revizí TZ
 • Další dokumentace na úseku TZ
 • Prohlášení o shodě

REVIZE / KONTROLY / PROHLÍDKY

 • Elektrická zařízení
 • Zařízení ochrany stavby před účinkem atmosférické a statické elektřiny (hromosvody)
 • Tlaková zařízení (tlakové nádoby)
 • Zdvihací zařízení (zvedáky, jeřáby, kladky apod.)
 • Elektrické spotřebiče
 • Plynová zařízení
 • Nízkotlaké a středotlaké kotelny
 • Spalinové cesty
 • Motorové vozíky
 • Věcné prostředky požární ochrany (hasicí přístroje)
 • Požárně bezpečnostní zařízení (požární dveře, požární ucpávky apod.)
 • Techické vybavení pracovišť / objektů (regály, žebříky apod.)
 • Dětská hřiště a sportoviště