PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

01/01/2023

V souvislosti s novelizací vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče dochází k dílčím změnám v provádění pracovnělékařských prohlídek (služeb).

 

Změna v periodických pracovnělékařských prohlídkách

Provádí se tehdy, pokud je zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují, a to jde-li o práce zařazené v kategorii první nebo druhé. Pokud je součástí práce zařazené v kategorii první nebo druhé tzv. profesní riziko (např. obsluha motorových vozíků, noční práce, jeřábník, vazač) tak se periodické prohlídky provádí i nadále.


Změna v mimořádných pracovnělékařských prohlídkách

Mimořádná prohlídka se neprovádí v případě přerušení výkonu práce z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.

 

Změna v provádění dohledu

Pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele se provádí tehdy, pokud:

  • jde-li o práce zařazené jako rizikové (2R, 3 a 4),
  • jde-li o profesní riziko,
  • nebo jsou-li pro vykonávané práce stanoveny požadavky na pracovnělékařské prohlídky jinými právními předpisy.

 

Perioda pro pravidelný dohled je 3 roky.

 

V ostatních případech se dohled provádí tehdy, pokud tak stanoví zaměstnavatel anebo si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb.

 

Dokumentace o pracovnělékařských prohldíkách

Žádanka o provedení pracovnělékařské prohlídky musí nově obsahovat uvedení konkrétní pracovní činnosti a režim pracovní doby.

Lékařský posudek o zpravotní způsobilosti musí nově obsahovat "identifikační údaje posuzujícího lékaře a jeho podpis."


« zpět
Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.