Aktuality

31/07/2012
Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu a následně se dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance záznam o úrazu – hlášení změn.
30/07/2012
V souvislosti s přijetím nového zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (účinnost 1.4.2012) dochází ke změnám pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10