Aktuality

19/03/2013
Na základě novely zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (účinnost 1.4.2013) dochází k dalším změnám v oblasti pracovně lékařských služeb.
14/01/2013
Pracovnělékařské služby se poskytují nejpozději od 1.4.2013 na základě písemné smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb podle výše uvedeného zákona.
05/12/2012
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje provozovatelům, kteří vykonávají jednu z uvedených činností, povinnost zabezpečit finanční zajištění, a to ve výši možných nákladů v souvislosti s případnou ekologickou újmou.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10