Aktuality

24/06/2020
Novelou zákona o ochraně veřejného zdraví došlo ke změnám § 44a, kdy byla zaměstnavatelům zrušena povinnost zpracování a projednání s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
21/05/2020
Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM další náležitosti pracovnělékařských prohlídek po skončení nouzového stavu.
01/04/2020
V souvislosti s šířením koronavirové infekce se množí dotazy na postup při výskytu onemocnění COVID-19 nebo kam s dezinfekčním prostředkem.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10