Aktuality

05/12/2013
Stavební zákon stanovuje povinnost vlastníka stavby uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. Při změně vlastnictví odevzdá dosavadní vlastník stavby dokumentaci novému vlastníku stavby.
22/08/2013
V klientské sekci na www.fssystem.cz je možno po přihlášení stáhnout a vytisknout v části „Tiskopisy, vzory, formuláře“ dokumentaci pro praktické využití v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně.
05/05/2013
Na základě novely zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) dochází od 1.4.2013 k následujícím změnám při provádění pracovnělékařských prohlídek.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10