Aktuality

22/08/2013
V klientské sekci na www.fssystem.cz je možno po přihlášení stáhnout a vytisknout v části „Tiskopisy, vzory, formuláře“ dokumentaci pro praktické využití v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně.
05/05/2013
Na základě novely zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) dochází od 1.4.2013 k následujícím změnám při provádění pracovnělékařských prohlídek.
19/03/2013
Na základě novely zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (účinnost 1.4.2013) dochází k dalším změnám v oblasti pracovně lékařských služeb.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10