Aktuality

07/04/2015
Nařízení (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) stanovuje od 1.6.2015 nové požadavky na klasifikaci, balení a značení chemických látek a směsí (dříve přípravků).
24/07/2014
Vzhledem k prázdninovému zaměstnávání mladistvých zaměstnanců přibývají zaměstnavateli i specifické povinnosti, na které Vás chceme tímto upozornit.
30/06/2014
Jakožto našim smluvním klientům, jsme Vám k dnešnímu dni zpřístupnili na našich www stránkách sekci školení, kterou najdete v pravé horní žluté záložce.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10