Aktuality

24/07/2014
Vzhledem k prázdninovému zaměstnávání mladistvých zaměstnanců přibývají zaměstnavateli i specifické povinnosti, na které Vás chceme tímto upozornit.
30/06/2014
Jakožto našim smluvním klientům, jsme Vám k dnešnímu dni zpřístupnili na našich www stránkách sekci školení, kterou najdete v pravé horní žluté záložce.
05/12/2013
Stavební zákon stanovuje povinnost vlastníka stavby uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. Při změně vlastnictví odevzdá dosavadní vlastník stavby dokumentaci novému vlastníku stavby.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10