PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY PO KONCI NOUZOVÉHO STAVU

21/05/2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM další náležitosti pracovnělékařských prohlídek po skončení nouzového stavu.

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Platnost čestného prohlášení vydaného v době nouzového stavu místo vstupní pracovnělékařské prohlídky se prodlužuje

-o max. 90 dnů v případě konání prací zařazených do kategorie první nebo druhé (kategorizace prací),

-o max. 30 dnů v případě konání prací zařazených do kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté (kategorizace prací) nebo prací s rizikem ohrožení zdraví.

 

V uvedených lhůtách jsou posuzujícící lékaři povinni provést pracovnělékařské prohlídky.

 

 

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY S KONCEM PLATNOSTI V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

V případě, že pracovnělékařská prohlídka končila platnost v době nouzového stavu prodlužuje se její platnost

-o max. 90 dnů v případě, že závěr lékařského posudku byl "zdravotně způsobilý,"

-o max. 30 dnů v případě, že závěr lékařského posudku byl "zdravotně způsobilý s podmínkou."


« zpět