NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

24/06/2020

Novelou zákona o ochraně veřejného zdraví došlo ke změnám § 44a, kdy byla zaměstnavatelům zrušena povinnost zpracování a projednání s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

 

Tedy odpadá povinnost pro zaměstnavatele zpracování výše uvedených písemných pravidel.

 

Dále došlo k úpravě podmínek pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Vždy je však třeba současně respektovat podmínky pro nakládání v bezpečnostním listě konkrétní chemické látky nebo směsi.


« zpět