PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

19/10/2020

Vláda ČR přijala svým usnesením č. 1049/2020 krizové opatření, které upravuje provádění pracovnělékařských prohlídek v době nouzového stavu.

 

VSTUPNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Zaměstnanci, jejichž pracovněprávní vztah vznikne od 16.10.2020 do ukončení nouzového stavu a současně sjednaný druh práce je zařazen do kategorie první nebo druhé a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jiným předpisem (např. řidič z povolání) nebo riziko ohrožení zdraví (řidič služebního vozidla, práce ve školách, činnosti epidemiologicky závažné, obsluha motorových vozíků a noční práce), lze vstupní pracovnělékařskou prohlídku nahradit čestným prohlášením podle vzoru uvedeného v příloze výše citovaného usnesení.

 

Čestné prohlášení má platnost nejdéle 90 dnů po ukončení nouzového stavu.

 

Výše uvedené se však nevztahuje na velkou skupinu zaměstnanců, a proto nebude odlehčením pro smluvní posktyotvatele pracovnělékařských služeb resp. zaměstnavatele - např. THP pokud řídí služební vozidlo musí na prohlídku nebo skladník obsluhující motorový vozík také.

 

PERIODICKÉ PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Významnější změnou je od 19.10.2020 do skončení nouzového stavu možnost neprovádět periodické pracovnělékařské prohlídky. Pokud zaměstnanci skončí platnost pracovnělékařské prohlídky v době trvání tohoto nouzového stavu tak se považuje dále za platnou.

 

Platnost těchto pracovnělékařských prohlídek je platná po dobu nouzového stavu a dále po dobu nejvýše

-90 dnů v případě, že závěr lékařského posudku byl "zdravotně způsobilý,"

-30 dnů v případě, že závěr lékařského posudku byl "zdravotně způsobilý s podmínkou."


« zpět