News

04/01/2023
01/01/2023
04/04/2022
Na základě posledních zkušeností s odškodňováním pracovních úrazů např. u Kooperativa pojišťovna, a.s. upozorňujeme na nezbytnost dokládání kopií lékařských zpráv (o prvotním ošetření, z průběhu léčení, propouštěcí zprávy z nemocnice atd.) spolu s posudkem o bolestném nebo náhradou ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Information about cookies on this page

In order to always find what you need on our website, we use cookies, which we process in accordance with the privacy policy. For a personalized experience, please give your consent to the processing of all types of cookies.

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.