News

04/04/2022
Na základě posledních zkušeností s odškodňováním pracovních úrazů např. u Kooperativa pojišťovna, a.s. upozorňujeme na nezbytnost dokládání kopií lékařských zpráv (o prvotním ošetření, z průběhu léčení, propouštěcí zprávy z nemocnice atd.) spolu s posudkem o bolestném nebo náhradou ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.
03/03/2022
V souvislosti s přijetím nového zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů s účinností od 01.07.2022 jsou nastaveny nové požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci.
22/11/2021
Na základě mimořádného opatření vydaného ministerstvem zdravotnictví se nařizuj zaměstnavatelůme zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců (jsou stanoveny výjimky) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí jedenkrát za týden.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Information about cookies on this page

In order to always find what you need on our website, we use cookies, which we process in accordance with the privacy policy. For a personalized experience, please give your consent to the processing of all types of cookies.

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.