Aktuality

19/07/2016
S ohledem na množící se dotazy k agenturnímu zaměstnávání uvádíme níže základní zásady ... Více »
13/08/2015
Naše webová prezentace rozšířila své funkce. Více »
07/04/2015
Nařízení (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) stanovuje od 1.6.2015 nové požadavky na klasifikaci, balení a značení chemických látek a směsí (dříve přípravků). Více »
1 2 3 4 5 6 7 8 9